Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

Mokne-w-deszczu
20:24
20:23
Reposted fromMadeleinex Madeleinex viaphilomath philomath
Mokne-w-deszczu
20:23
8723 6954
Mokne-w-deszczu
20:23
5821 e2af
Mokne-w-deszczu
20:21
Mokne-w-deszczu
19:57
Bo jeśli kochało się jakąś osobę raz w życiu, to zawsze będzie się do niej coś czuło.
— Bezimienna
Mokne-w-deszczu
19:56

July 09 2015

Mokne-w-deszczu
18:48
Nie pytaj o konsekwencje, gdy chcesz coś zrobić, bo nigdy tego nie dostaniesz.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Mokne-w-deszczu
18:46
Stęskniłem się za tobą... A ty jak gdyby nigdy nic, jak gdyby mnie nie było 
— J.Borszewicz "Mroki"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viahysterie hysterie

July 07 2015

Mokne-w-deszczu
09:52
Mokne-w-deszczu
09:39
W takie dni jak ten nie wierze że jeszcze zaświeci słońce
— Mokne w deszczu

July 06 2015

Mokne-w-deszczu
16:25
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
Reposted frompassionative passionative viabjureczko bjureczko
Mokne-w-deszczu
16:24
8772 b349
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viabjureczko bjureczko
Mokne-w-deszczu
13:42

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat vialappelduvide lappelduvide
Mokne-w-deszczu
13:42

July 04 2015

Mokne-w-deszczu
20:48
epic ♥
Mokne-w-deszczu
20:47
Potrzebuję Cię zobaczyć.
Mokne-w-deszczu
20:47
1653 ca5a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaphilomath philomath

July 03 2015

Mokne-w-deszczu
16:12
Jesteś tym człowiekiem z którym chce być w zdrowiu i w chorobie♥

July 01 2015

Mokne-w-deszczu
19:01
Jak mam do Ciebie dotrzeć?
— smutno
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl