Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

Mokne-w-deszczu
19:00
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabanshe banshe
Mokne-w-deszczu
18:58
Jestem uzależniona od unieszczęśliwiania samej siebie.
Reposted fromwhatashame whatashame viabanshe banshe
Mokne-w-deszczu
18:58
9861 716d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabanshe banshe

June 30 2015

Mokne-w-deszczu
21:53
Jak się boisz, to tracisz. Zawsze.
Reposted fromdlabeki dlabeki viabanshe banshe

June 29 2015

Mokne-w-deszczu
20:25
9373 785c
i jak tu przestac, nieee da sie
Mokne-w-deszczu
14:55
5541 7cc7
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viaBritishGuys BritishGuys
Mokne-w-deszczu
11:09
6773 f7be
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt vianaich naich
Mokne-w-deszczu
11:08
I jeśli kiedykolwiek za mną zatęsknisz, to pamiętaj, ja nie uciekłam, to ty pozwoliłeś mi odejść.
Reposted fromxBlueBerry xBlueBerry viakomplikacja komplikacja
11:06
Mokne-w-deszczu
11:00
pech czy głupota ech życie♥
miłość to okropna istota, jak jedno chce to drugie sie zastanawia i tak w koło. mam cierpliwość przyjdzie czas że wszystko się ułoży.
Poczekam sobie jeszcze trochę, ale ile jeszcze wytrwam?
— Mokne w deszczu

June 23 2015

Mokne-w-deszczu
06:17

June 21 2015

Mokne-w-deszczu
21:42
8698 7556
Reposted frompesy pesy viapouler pouler
Mokne-w-deszczu
21:37
Mokne-w-deszczu
21:09
5404 fc60
Mokne-w-deszczu
20:00
3971 8aa8
Reposted fromlittlefool littlefool viapulperybka pulperybka
Mokne-w-deszczu
19:59
8921 2b36
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapulperybka pulperybka
19:59
0658 2797
Reposted fromLittleJack LittleJack viaPoranny Poranny
Mokne-w-deszczu
19:11
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viainsidemyhell insidemyhell
Mokne-w-deszczu
19:03
4583 0a38
superowoo
Mokne-w-deszczu
16:21
Mało kocha ten, kto potrafi wyrazić słowami, jak bardzo kocha
— Dante Alighieri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl